Rose Quartz Eternity Band .jpg Bondeye Holiday 28.jpg

Eternity Ring Rose Quartz

1,100.00
White Quartz Eternity Band .jpg Bondeye Holiday 28.jpg

Eternity Ring Rock Crystal

1,100.00
Eternity Ring Labradorite Bondeye Holiday 15.jpg

Eternity Ring Labradorite

1,100.00
Chrissy Hoops White Bondeye Holiday 13.jpg

Chrissy Hoops White

from 1,350.00
Chrissy Hoops Black Bondeye Holiday 3.jpg

Chrissy Hoops Black

from 1,350.00
Burgundy Enamel Hoops.jpg Bondeye Holiday 16.jpg

Chrissy Hoops Burgundy

from 1,350.00
Rose Gold Bondeye Holiday 10.jpg

Michelle

1,300.00
Luna Bangle Bondeye Holiday 27.jpg

Luna Bangle

990.00
Luna White Topaz LunaCrystalRose.jpg

Luna White Topaz

595.00
ReyaWhiteTopazRose.jpg ReyaWhiteTopazYellow.jpg

Reya White Topaz

695.00
Bia Black Spinel Bondeye Holiday 17.jpg

Bia Black Spinel

995.00
Clio White Topaz ClioCrystalRoseFinal.jpg

Clio White Topaz

1,250.00
Electra White Topaz 2 finger ring, wave ring, cigarband.jpg

Electra White Topaz

1,150.00
Aphrodite Black Spinel BlackSpikeRoseEarrings.jpg

Aphrodite Black Spinel

1,295.00
Bia White Topaz BiaCrystalRose.jpg

Bia White Topaz

995.00
Reya Labradorite

Reya Labradorite

695.00
Luna Black Spinel Bondeye Holiday 16.jpg

Luna Black Spinel

595.00
Hera White Topaz

Hera White Topaz

1,450.00
Trois White Topaz Bondeye Holiday 20.jpg

Trois White Topaz

675.00
Calypso White Topaz Bondeye Holiday 10.jpg

Calypso White Topaz

2,495.00
AstraeaWhiteGoldFinal.jpg Necklace Calypso & Ast., Wave Ring, Serena.jpg

Astraea White Topaz

2,195.00
Selene Howlite SeleneHowliteYellow.jpg

Selene Howlite

850.00
Hera Black Spinel

Hera Black Spinel

1,295.00
GaiaGold.jpg GaiaRose.jpg

Gaia

4,995.00
AstraeaBlackFinal.jpg

Astraea Black Spinel

1,995.00
Calypso Black Spinel

Calypso Black Spinel

2,150.00
Reya Howlite

Reya Howlite

695.00
Selene Labradorite SeleneLabradoriteYellow.jpg

Selene Labradorite

850.00
SeleneWhiteTopazYellow.jpg SeleneWhiteTopazRose.jpg

Selene White Topaz

850.00
Clio Black Spinel Bondeye Holiday 16.jpg

Clio Black Spinel

1,250.00
Aphrodite Chalcedony AphroditeWhiteRose.jpg

Aphrodite Chalcedony

1,295.00
MedusaGold.jpg MedusaSecondView.jpg

Medusa

3,250.00
Electra Black Spinel Bondeye Holiday 16.jpg

Electra Black Spinel

1,150.00
Electra Howlite Two Ring.jpg

Electra Howlite

1,150.00
Athena Black Spinel

Athena Black Spinel

1,495.00
Athena Chalcedony Athena.jpg

Athena Chalcedony

1,495.00
Reya Labradorite Single Stud

Reya Labradorite Single Stud

348.00
ReyaWhiteTopazRose.jpg ReyaWhiteTopazYellow.jpg

Reya White Topaz Single Stud

348.00
Reya Howlite Single Stud

Reya Howlite Single Stud

348.00
CalypsoNecklace.jpg Bondeye 2019-6.jpg

Calypso Necklace

1,750.00