Rose Quartz Eternity Band .jpg Bondeye Holiday 28.jpg

Eternity Ring Rose Quartz

1,100.00
White Quartz Eternity Band .jpg Bondeye Holiday 28.jpg

Eternity Ring Rock Crystal

1,100.00
Eternity Ring Labradorite Bondeye Holiday 15.jpg

Eternity Ring Labradorite

1,100.00
Markle Labradorite Bondeye Holiday 5.jpg

Markle Labradorite

1,100.00
Markle Howlite Bondeye Holiday 2.jpg

Markle Howlite

1,100.00
White Enamel Cigar Band .jpg Bondeye Holiday 20.jpg

Cigar Band White Enamel

1,100.00
Josie Howlite RG.jpg Josie Howlite YG.jpg

Josie Howlite

950.00
Tear Ring Bondeye Holiday 13.jpg

Tear Ring

795.00
Luna White Topaz LunaCrystalRose.jpg

Luna White Topaz

595.00
CigarBandSplit.jpg CigarBandRose.jpg

Cigar Band

1,250.00
Bia Black Spinel Bondeye Holiday 17.jpg

Bia Black Spinel

995.00
Clio White Topaz ClioCrystalRoseFinal.jpg

Clio White Topaz

1,250.00
Electra White Topaz 2 finger ring, wave ring, cigarband.jpg

Electra White Topaz

1,150.00
Bia White Topaz BiaCrystalRose.jpg

Bia White Topaz

995.00
SerenaRose.jpg SerenaGold2.jpg

Serena

995.00
Luna Black Spinel Bondeye Holiday 16.jpg

Luna Black Spinel

595.00
BlairGold.jpg Lash, Ursa, blair.jpg

Blair

350.00
WaveRingGold.jpg RoseWaveRing.jpg

Wave Ring

895.00
Josie

Josie

825.00
Val sun signet + dangle ring.jpg

Val

825.00
Melody MelodyRose.jpg

Melody

825.00
Hera White Topaz

Hera White Topaz

1,450.00
SoleilYellow.jpg Bondeye Holiday 26.jpg

Soleil

175.00
Wave Ring Two Tone Wave.jpg

Wave Ring Two Tone

795.00
Hera Black Spinel

Hera Black Spinel

1,295.00
VeroinicaGold.jpg Veronica & Gallery.jpg

Veronica

825.00
Clio Black Spinel Bondeye Holiday 16.jpg

Clio Black Spinel

1,250.00
Electra Black Spinel Bondeye Holiday 16.jpg

Electra Black Spinel

1,150.00
Electra Howlite Two Ring.jpg

Electra Howlite

1,150.00
Val Howlite Bondeye Holiday 9.jpg

Val Howlite

925.00
Melody Howlite Bondeye Holiday 9.jpg

Melody Howlite

950.00
Soleil Howlite YG.jpg Soleil Howlite RG.jpg

Soleil Howlite

400.00